ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม

สภาพทั่วไป

สถานที่ตั้ง / ขนาดพื้นที่ / อาณาเขต

- ลักษณะที่ตั้ง

        เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บางส่วนของตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการยกฐานะขึ้นจาก “ สุขาภิบาลแม่แจ่ม ” เป็น “เทศบาลตำบลแม่แจ่ม” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 116  ตอนที่ 9ก  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 117 กิโลเมตร ตามเส้นทางแม่แจ่ม - ดอยอินทนนท์ และ 156 กิโลเมตร ตามเส้นทางแม่แจ่ม-ฮอด โดยให้เขตเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ดังนี้

        -หมู่ที่ 3 บ้านสันหนอง

        -หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ                        

        -หมู่ที่ 12 บ้านช่างเคิ่งบน                             

        -หมู่ที่ 18 บ้านเจียง/ดอนใต้

 - ขนาดพื้นที่

        เทศบาลตำบลแม่แจ่ม มีพื้นที่รับผิดชอบ 3.5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.130 ของพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม หรือประมาณร้อยละ 0.0174 ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

- อาณาเขต

        เทศบาลตำบลแม่แจ่ม มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ดังนี้

        -ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

        -ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

        -ทิศใต้ ติดต่อกับเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

        -ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
168
เดือนที่แล้ว
3,188
ปีนี้
26,932
ปีที่แล้ว
23,071
ทั้งหมด
65,387
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 77 95 168 3,188 26,932 23,071 65,387 3.214.184.223