ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

ระบบสารบรรณ

ฐานข้อมูลภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส30 ธ.ค. 2564
2มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ30 ธ.ค. 2564
3มาตรการการป้องกันการรับสินบน30 ธ.ค. 2564
4มาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม30 ธ.ค. 2564
5มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ30 ธ.ค. 2564
6มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ30 ธ.ค. 2564
7คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลที่จะเปิดต่อสาธารณะ28 ธ.ค. 2564
8คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์28 ธ.ค. 2564
9รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25644 ต.ค. 2564
10นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส1 ก.พ. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
340
เดือนนี้
2,376
เดือนที่แล้ว
3,627
ปีนี้
36,159
ปีที่แล้ว
23,071
ทั้งหมด
74,614
ไอพี ของคุณ
35.175.191.103
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 16 340 2,376 3,627 36,159 23,071 74,614 35.175.191.103