ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร


นางณัฏฐ์ธีตา จีนบุญ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 081-9502838


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายเกียรติชัย ปัญญารัตนคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางนาฏยา อินทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายณัฐกานต์ วรรณคำ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ปง./ชง.
โทร.082-5031575


นายธนะชล ศิริวัฒนาโยธิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายจำรัส มอญไข่
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นางสาว เบญจพร กรรณิกา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร.085-6261796


นายสุรเมศ คงเมือง
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน


นางสุภาภรณ์ วรรณคำ
ครู คส.2


นางหัทยา ศรีแสง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธัญพร กาพย์ตุ้ม
ครู


นางสาวปรางค์วิไล โอบอ้อม
ครู


นางสาวนันทวัน วุฒิเม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก


นางสาวอรพิน ภูมิอนันต์พนาไพร
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก


นางดวงเดือน ญาณวุฒิ
นักการ


-ว่าง-
ลูกจ้างงานทะเบียน


-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)


นายอนันต์ โกฎิคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายอาทิตย์ ปิงกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจำรัส จันทร์โลหิต
พนักงานขับรถยนต์


นายพรชัย ตายวง
พนักงานขับรถยนต์ (ดูดสิ่งปฏิกูล)


นายนราชัย ใจคำ
เจ้าหน้าที่วิทยุ


นายอนุวัตร ฟองตา
พนักงานตกแต่งสวน


นายสุรเดช กาพย์ไชย
พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล


-ว่าง-
พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล


นายสุชาติ กาพย์ไชย
นักการ


นายนพรัตน์ ปิ่นมณี
พนักงานจ้างทั่วไป (ดับเพลิง)


นายปรัชญา อาจใจ
พนักงานจ้างทั่วไป(ดับเพลิง)


นายวรยุทธ์ วรรณคำ
คนงานทั่วไป


นายอนุสรณ์ ปันศิริ
คนงานทั่วไป


นายสงวน ปิงกุล
คนงานทั่วไป


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
168
เดือนที่แล้ว
3,188
ปีนี้
26,932
ปีที่แล้ว
23,071
ทั้งหมด
65,387
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 77 95 168 3,188 26,932 23,071 65,387 3.214.184.223