ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

ระบบสารบรรณ

ฐานข้อมูลภารกิจผู้บริหาร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร


แบบประเมินความพึงพอใจ (กองคลัง)
หัวข้อวันที่ผลการแสดงความเห็น
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
ชำระภาษีป้าย21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย (ค่าขยะ)21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล (ค่าบริการดูดส้วม)21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
ชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
 ชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
ชำระค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
ชำระค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
ชำระค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
ชำระค่าเช่าหรือบริการ (ค่าเช่าอาคาร)21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
 ชำระค่าเช่าหรือบริการ (ค่าเช่าแผงตลาดสด)21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
 ชำระค่าเช่าหรือบริการ (ค่าห้องน้ำตลาดสด)21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
ติดต่อขอรับเช็ค (ค่าพัสดุ/ค่าจ้าง)21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดด้านภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจ่ายเงินประเภทต่างๆ21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลงบการเงินและสถิติการคลังต่างๆ21 พฤศจิกายน 2565ผลสำรวจ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
340
เดือนนี้
2,376
เดือนที่แล้ว
3,627
ปีนี้
36,159
ปีที่แล้ว
23,071
ทั้งหมด
74,614
ไอพี ของคุณ
35.175.191.103
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 21 340 2,376 3,627 36,159 23,071 74,614 35.175.191.103